Fase 4

Brink, Kluiversgang en Meisterspad (2020)

Dit jaar is fase 4 van de herinrichting van het centrumgebied aan de beurt. Het gaat om de Brink, Kluiversgang en Meisterspad. 

Er komt nieuwe bestrating waarbij de straten volgens de 30 km/uur inrichting worden uitgevoerd. Het plein op de Brink wordt ingericht als verblijfsgebied. Daarnaast komt er openbaar groen om hittestress bij grote verharde oppervlaktes te minimaliseren. Ook de openbare verlichting wordt vervangen.

De werkzaamheden zijn gestart en de nieuwe bestrating vanaf Boekhandel Gellekink tot aan de Kluivergang is inmiddels gereed. Momenteel (november 2020) is men bezig met de Kluiversgang om na de feestdagen verder te gaan op de Brink. De planning is dat in de maand april 2021 Eibergen een totaal vernieuwd centrum heeft. 

 

Wegdek
Wegdek
Wegdek
 
 
 
InEibergen EOV VVV