U bent hier

Over de Eibergse Ondernemers Vereniging

Wat doet de EOV?

De Eibergse Ondernemers Vereniging (EOV) behartigt de belangen van MKB ondernemers in Eibergen. Dat doet de EOV onder meer door het organiseren van omzet bevorderende activiteiten die interessant zijn voor klanten en ondernemers. Bijvoorbeeld met zomer festiviteiten in het centrum, de intocht van Sinterklaas, maar ook het verzorgen van publicaties. De EOV staat in contact met instanties waaronder de gemeente, Kamer van Koophandel en het Instituut Midden- en kleinbedrijf.

Leden en bestuur

De leden van de EOV zijn ondernemers, ereleden op grond van verdiensten en buitenleden (ex-ondernemers). Het bestuur van de EOV bestaat uit acht personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De EOV houdt haar leden op de hoogte met minimaal twee ledenvergaderingen per jaar en via een periodiek verschijnende nieuwsbrief.

Activiteitencommissies binnen de EOV

Naast het bestuur kent de EOV een aantal commissies die zich met specifieke taken bezighouden. In alle commissies hebben één of meer bestuursleden zitting. Zo kennen we de;

  • feestcommissie. De feestcommissie organiseert jaarlijks een feestavond voor alle ondernemers in Eibergen en hun medewerkers. De feesten staan bekend om de leuke cabaretoptredens;
  • centrumplancommissie. Deze commissie fungeert als spreekbuis met de gemeente over (her)inrichting van het centrum en alles wat daarmee samenhangt;
  • activiteitencommissie. De commissie draagt zorg voor extra gezelligheid in het centrum tijdens de zomermaanden en rond de kerstdagen;
  • sinterklaascommissie. Zij houden zich bezig met de voorbereidingen en uitvoeringen van de Sinterklaasverkoopactie en de intocht.

Lid worden van de EOV?

Bent u ondernemer in Eibergen en wilt u zich graag aansluiten bij de Eibergse Ondernemers Verenging? Neem dan contact op via:

Postbus 32
7150 AA Eibergen
eov@ineibergen.nl 

 

InEibergen EOV VVV