De plannen

 • 23 april 2018
 • 0 reacties
 •  

De vernieuwing of verbouwing van het centrum van Eibergen is een groot project en is al in 2014 begonnen met het opstellen van een Centrum Visie voor Eibergen. Hierin is duidelijk de aanleiding verwoordt:

"De gemeente Berkelland wil samen met de ondernemers en inwoners van Eibergen de aantrekkingskracht van het centrum van Eibergen versterken en de ontwikkeling van Eibergen (en het centrum) stimuleren. Aanleiding hiertoe is de wens om Eibergen leefbaar te houden en voldoende voorzieningen in het centrum te behouden waardoor het centrum een ontmoetingsplek blijft voor de Eibergenaren en haar gasten. De huidige tijd met ontwikkelingen als bevolkingskrimp, de economische crisis en verdere ontwikkeling van internetverkopen geeft de nodige uitdagingen!"

Met de Centrum Visie als uitgangspunt zijn er werkgroepen geformuleerd die ieder een deelgebied van de vernieuwing onder beheer hadden. Het was de taak van de werkgroep invulling te geven aan de Centrum Visie. In januari 2017 zijn de plannen per werkgroep gepresenteerd. De belangrijkste speerpunten uit deze plannen staan hieronder weergegeven. De meeste werkgroepen hebben betrekking op het centrum maar een paar (de werkgroep Berkel Beach en het Gevelfonds) hebben zich gefocussed op de plannen buiten het centrum.

Werkgroep Entrees

Het doel van de werkgroep Entrees is om op drie beoogde locaties een beeldbepalend entree van Eibergen te ontwerpen. Het ontwerp moet passend zijn in de omgeving waarin ze geplaatst gaat worden. Daarnaast moet het een eyecather zijn die de aandacht trekt. In het ontwerp zal de aanduiding 'centrum' een must moeten zijn. Door de stand en vorm van de pijl, geeft het ontwerp een richting aan en maakt het dit ontwerp kenmerkend van vorm. In de avond is er een mogelijkheid om de aanduiding (letters centrum) uit te lichten, desgewenst in verschillende kleuren.

Entrees_locaties_Borden

Om tot een onderbouwd conceptontwerp te komen heeft de werkgroep Entrees in beeld gebracht om welke locaties het zou kunnen gaan. Uit een inventarisatie blijkt dat Eibergen vanuit allerlei richtingen goed bereikbaar is. De “grootste” binnenkomst in Eibergen is op dit moment de provinciale weg N18.
Eibergen is door deze hoofdweg te bereiken vanuit de zuidelijke richting ( Groenlo) alsmede vanuit de noordelijke richting ( Haaksbergen).
Door de aanleg van een nieuwe N18 om Eibergen heen, krijgt dit een andere invulling, de verkeersstroom zal zich anders gaan bewegen dan de huidige situatie. Tevens is Eibergen te bereiken vanuit de westelijke richting (Beltrum en Borculo) en is via een oostelijke richting ( Rekken) te bereiken. Dit alles heeft geleid tot de keuze van de locaties zoals ion onderstaande afbeelding staat weergegeven.

 

Werkgroep Materialisering

De werkgroep materialisering richt zich op de te gebruiken materialen en voorwerpen. Denk aan straatmeubilair, bestrating, pleinen, afvalbakken, etc. De uitgangspunten zijn:

 • De bestrating wordt hardsteen of hardsteenkleurig.
 • Het plein wordt uitgevoerd in rustige (natuursteen) bestrating, afgestemd op de nieuwbouw op de kop van het plein.
 • Er komen fijne kleurnuances.
 • Er komen geen losse zitbanken op het plein. In de hoek van het plein komt een groter zitobject.
 • Bloembakken zoveel mogelijk “vast” en met zitrand.
 • Kleurrijke beplanting verdient de voorkeur.
 • Bomen zoveel mogelijk met natuurlijke habitus.
 • Vormbomen zeer beperkt toepassen (huidige leilindes goeddeels verwijderen).
 • Ter inspiratie staan hiernaast enkele voorbeelden en een schets.

Bloembakken

Schets_plein

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Verkeer

Om de gewenste karakteristieke identiteit van Eibergen te ondersteunen willen we ‘dorpse’ straten terugbrengen in het centrum. Deze volgen nagenoeg het historisch wegenpastroon en onderscheiden zich qua karakter van de ‘hoofdwegen’ die min of meer om het centrum heen lopen. Op deze manier ontstaat een goede wegenhiërarchie. Passend bij een dorpse sfeer zijn op deze manier de meeste voorzieningen per auto bereikbaar.
Door uit te gaan van een herkenbare wegenstructuur ontstaat min of meer vanzelf een verblijfsgebied / voetgangerszone ter plaatse van de Brink, De Hagen en Kluiversgang en omgeving. Door op een deel van de Brink een mooi nieuw plein te maken krijgt Eibergen een herkenbaar ‘hart’. De maat en schaal van dit ‘hart’ past bij de omvang van Eibergen. Ze wordt begrenst door de (in eer herstelde) oorspronkelijke Nieuwstraat langs de zuidzijde van het plein, door de kenmerkende bomen van De Hagen en mogelijk een nieuw beeldbepalend gebouw op de kop van het plein.

In de afbeelding is geschetst welke parkeerplaatsen er gepland zijn en hoe de verkeerstromen lopen. Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

 

Werkgroep Verlichting

Als je naar het centrum kijkt zie je twee delen. Een ouder deel van het centrum en een ‘nieuwer’ deel. Dit geeft twee verschillende sferen. Met de verlichting willen we rekening houden met dit sfeerverschil. Voor het oudere deel willen we bijpassende historiserende sfeerverlichting toepassen.

Eibergen_Verlichting_PLattegrondVoor het rondje rond de oude Matheüskerk handhaven we de bestaande historiserende verlichting.
Voor het ‘nieuwere’ centrum willen we de bestaande masten opnieuw gebruiken en willen we bekijken of de armatuur aangepast kan worden door toepassing van LED met helder glas. De kleur van de mast zal aangepast worden.

Het Zwikkelaarsplein zien wij voor de verlichting als onderdeel van het project. De verlichting welke hier staat is aangebracht bij de herinrichting van dit plein. Het verzoek is om deze verlichting te vervangen door dezelfde verlichting als het centrum aangezien hier ook een concentratie van winkels gesitueerd is.

 

Berkelbeach

Om inwoners en toeristen meer recreatiemogelijkheden te geven, is het plan om bij De Maat een strand te realiseren, inclusief paviljoen. Onderstaande afbeeldingen geven alvast een impressie. Defintieve plannen zijn nog in ontwikkeling.

 


Gevelfonds

Eibergen heeft een levendig centrum waar panden uit verschillende bouwperioden en diverse stijlen naast elkaar staan. Sommige panden dateren uit de 19de eeuw of zijn nog ouder. In de loop der tijd is er veel gesloopt, vervangen en aangepast en hierbij is niet altijd rekening gehouden met de oorspronkelijke (historische ) architectuur of een goede kwaliteit. Relatief nieuwere gebouwen kunnen gedateerd aanvoelen of zijn door omstandigheden slecht onderhouden waardoor er een armoedig beeld dreigt te ontstaan. Om ondernemers en eigenaren een steuntje in de rug te geven bij het opknappen van de gevel is een stimuleringsregeling ingesteld, het zogenoemde gevelfonds.

De bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en is bedoel voor gevelaanpassingen van (historische) panden in het centrum van Eibergen. De bijdrage is:

 • Maximaal 50% van de investeringskosten.
 • Maximaal € 10.000.- per pand.

Het totale beschikbare budget voor de stimuleringsbijdrage is € 100.000.- voor onbepaalde periode. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Voorwaarde voor een bijdrage is dat de winkelpui op de begane grond weer aansluit bij de architectuur van het pand en een kwalitatief hoogwaardige uitstraling heeft. Het gaat dan om zaken als de indeling van de pui, het materiaalgebruik, het verwijderen van luifels, de kleurstelling en reclame-uitingen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een deskundige commissie die u tevens met advies kan bijstaan.

Het gevelfonds geldt voor (winkel) panden in het kernwinkelgebied van Eibergen, binnen de oranje lijn (zie onderstaande kaart).

Planning

De totale doorlooptijd van het project is drie jaar, van 2017 tot en met 2020. Het is opgeknipt in vier fases:

 1. 2017 - Aanleg parkeerplaatsen voormalige terrein Kiffen en herinrichting parkeerterrein aan de Nieuwsstraatzijde.
 2. JW Hagemanstraat en eerste deel Grotestraat (2018)
 3. Tweede deel Grotestraat, Hagen, Kerkstraat (2019)
 4. Brink, Kluivergang (2020)

De wens is om de uitvoering zoveel mogelijk in de zomerperiode te laten plaatsvinden. De werkzaamheden voor 2017 uitgezonderd, wordt er voor elke fase samen met omwonenden en belanghebbenden een plan gemaakt. De uitkomsten van de werkgroepen dienen daarvoor als basis.

Bovenstaande planning is natuurlijk erg grof. Daarom is er een Tijdlijn waarin debelangrijkste mijlpalen staan van de verbouwing. Deze tijdlijn wordt geüpdate naar mate de details van de verbouwing bekend zijn.

 

Plaats je reactie

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Image CAPTCHA
Vul de tekens in uit de afbeelding.
InEibergen EOV VVV