Centrumvisie in ontwikkeling

  • 12 december 2018
  • 2 reacties
  •  

In onderstaande afbeelding ziet u het Vlekkenplan, een centrumplan in ontwikkeling om de leefbaarheid van het centrum van Eibergen te vergroten. In de afbeelding staan cijfers, waarmee wordt aangegeven wat de plannen zijn van de Taskforce Eibergen voor het gebied waar het cijfer bij staat. Een korte toelichting bij elk cijfer staat onder de afbeelding uitgewerkt. 

Vlekkenplan

Toelichting bij elk cijfer:
 
1. Ruimtelijkheid opwaarderen, door middel van verlichtingstypen, overleg met rooms-katholieke kerk in verband met voorplein en verlichting van de kerk.
2. Kleine Hagen en Kerkstraat inrichten als verkeersluw. Nu al rekening mee houden, door bijvoorbeeld geen hoogteverschil tussen stoep en straat.
3. Horeca-pleintje op cluster. Overleg met Scapino in verband met uitstraling. Proactief Gevelfonds inzetten.
4. Bestemming aanpassen zodat meer wonen mogelijk wordt op de begane grond.
5. Kluiversgang proactief opwaarderen in overleg met vastgoed eigenaren. Bijvoorbeeld wonen boven winkel op transparante overdekking.
6. Bibliotheek verplaatsen naar leegstaand pand in het centrum. Hoogbouw handhaven en verkopen met woonbestemming. Parkeerplaats uitbreiden en parkeerring aanleggen ten behoeve van verkeersluwe Kerkstraat en Kleine Hagen.
7. Groen versterking op openbaar gebied maar ook proactief richting "aanwonenden"
8. Brinkwand/gebouw proactief faciliteren
9. Ambachtsstraat, geen winkels, wel wonen en ambachtelijke bedrijven toestaan/promoten
10. Twee of drie bouwlagen toestaan, ten behoeve van (werken), wonen cq appartementen
11. Dit deel van de pleinwand verder ontwikkelen, werken/wonen

 

Reacties

M.Asschert

Mijn mening is dat er op de Brink en Kluiversgang zoveel mogelijk winkels/eetgelegenheden en terrassen komen om het winkelen te bevorderen. Bibliotheek in centrum, goed plan. Van de Bib appartementen maken. Grotestraat zoveel mogelijk woningen bouwen voor ouderen, dan krijgen we doorstroming.

M. Grootemaat

Leegstaande panden in het centrum (wellicht uitgezonderd Grotestraat) GEEN woonbestemming geven. Inventariseer middels bevragen inwoners EN aanvullend marktonderzoek welke behoeftes er zijn qua winkelbestand. Zo uit mijn hoofd zeg ik: een schoenmaker, een schoenwinkel, een herstelwinkel (kleding en wellicht anderszins), een (tweedehands) platen/CD/boeken zaak? Ik weet niet wie de grootgrondbezitter(s) is/zijn die astronomische huurprijzen voor winkel- en horecapanden vragen, maar zij zijn, in elk geval deels, de oorzaak dat ondernemers het niet aandurven te beginnen of na enige tijd het bijltje er noodgedwongen bij neer moeten gooien. Een optie: het aanbieden van gemeentelijk leningen (rentevrij, of lage rente) zodat ondernemers het pand kunnen kopen en de molensteen van de hoge huur niet meer hebben. Zeker om bestaande ondernemers te behouden. Wellicht dat een dergelijke maatregel benut kan worden om 1 of meer horeca ondernemers naar de Brink te krijgen. Aanvullende vraag: is er geen ondernemer te vinden die de Smulhoek overneemt? Hartstikke mooi verbouwd en na een maand of 2 failliet. Zijn er geïnteresseerde partijen? Kunnen die enigszins geholpen worden? Ik heb er niet voor doorgeleerd en misschien ben ik naïef dus ik hoop dat mensen die er wel voor doorgeleerd hebben het voor elkaar krijgen om de leegstand terug te dringen. En dan niet louter door overal maar een woonbestemming aan te geven. Het verplaatsen van de bibliotheek vind ik trouwens een prima idee, het oude pand als woonbestemming: goed plan. Misschien de nieuwe locatie uit te breiden met een internetcafeetje?

Plaats je reactie

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Image CAPTCHA
Vul de tekens in uit de afbeelding.
InEibergen EOV VVV