Bestemmingsplan 'Eibergen, Op de Bleek 2017' ter inzage

Door InEibergen Nieuws
  • 21 februari 2018
  • reacties
  •  

Het college van Berkelland heeft met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Eibergen, Op de Bleek 2017 de volgende stap gezet met het wendbaar woonbeleid. De basis hiervoor vormt de Structuurvisie Wonen Eibergen 2015, die in februari 2016 als ruimtelijk kader door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het besluit is een volgende stap in het proces om de overtollige plancapaciteit terug te dringen. Het is geheel in lijn met de opdracht uit de vastgestelde Lokale Woonagenda (raad december 2016). Het is ook een direct uitvloeisel van het in februari 2017 door de raad genomen voorbereidingsbesluit voor het plan Op de Bleek. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe woningbouwplannen die beter aansluiten bij de woningbehoeftes, nu én in de toekomst. Dit geldt in het bijzonder voor senioren- en starterswoningen.

In 2016 is in de Structuurvisie Wonen Eibergen het toekomstige kader vastgelegd, waarbinnen ruimte en kwaliteit geboden is voor bouwlocaties in Eibergen, waaronder ook het gebied Op de Bleek. De woningvraag in Eibergen verandert. Waar een aantal jaren geleden vooral veel gebouwd kon worden voor een enkele doelgroep (met name dertigers en veertigers), is de huidige en toekomstige woonbehoefte veel diverser. De gemiddelde leeftijd stijgt en senioren hebben andere woonbehoeften dan dertigers en veertigers. En dus hebben ze ook andere woningen nodig, op een andere locatie. Maar ook jongeren hebben specifieke woonwensen en hiervoor geldt hetzelfde, zo blijkt ook uit diverse diepgravende onderzoeken die in de afgelopen tijd zijn gedaan.

Met het nieuwe bestemmingsplan ontstaat er ruimte voor een diversere woonkwaliteit voor iedereen die wil (blijven of komen) wonen in Berkelland. Bovendien is het effect van het nieuwe bestemmingsplan dat er niet nóg meer huizen kunnen worden gebouwd waar in de nabije toekomst al een groot overschot aan ontstaat. Dit ligt volledig in lijn met het in januari 2018 vastgestelde wendbaar woonbeleid; de goede woning op de goede plaats.

Het bestemmingsplan Eibergen, Op de Bleek 2017 ligt van 21 februari tot en met 3 april 2018 ter inzage.

InEibergen Nieuws

Het laatste nieuws uit Eibergen en omgeving. 

Plaats je reactie

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Image CAPTCHA
Vul de tekens in uit de afbeelding.
InEibergen EOV VVV