• slidebg1
  • slidebg1

U bent hier

Sportpark de Bijenkamp

In de luwte van de rijksweg N18 “Twenteroute” en de watertoren ligt sportpark de Bijenkamp in een mooi buitengebied omringd door akkers, grasweiden en bos op een steenworp afstand van Eibergen; een mooie symfonie van natuur- en sportbeleving. Op het sportpark zijn vijf sportverenigingen gevestigd:  

 

Promotiefilm Sportpark de Bijenkamp

(klik op onderstaande afbeelding voor de promotiefilm)

 

 

Missie

De sportverenigingen kennen ieder hun eigen historie en zijn  vanuit verschillende locaties ingevlogen op de Bijenkamp. Op de accommodatie zijn gevestigd voetbalvereniging FC Eibergen, atletiekvereniging ASV Eibergen, wieler- en skeelervereniging RTC de Stofwolk, tennis- en padelvereniging TV Mallumse Molen en Eibergse ijsvereniging. In de afgelopen decennia zijn de meeste accommodaties volledig vernieuwd en hiermee gereed voor de toekomst. Het mag als bijzonder worden genoemd dat deze combinatie van sporten in een straal van enkele honderden meters wordt aangeboden.  

De laatste jaren zijn de verenigingen elkaar steeds vaker gaan ontmoeten en dezelfde taal gaan spreken. Er is een goede harmonie ontstaan en bevestigd dat door samen te werken er vele voordelen behaald kunnen worden. Het aanbod van sporten is al groot, maar de huidige maatschappij vraagt om een breed, gevarieerd en flexibel aanbod. Ook sport is onderhevig aan trends en als verenigingen zullen verenigingen moeten meebewegen. De toekomst zal worden ingekleurd in gezamenlijkheid met als doel het bieden van een sociale sportomgeving voor iedere doelgroep. Van jong tot oud, van recreatief tot prestatief, van regulier tot aangepast, voor iedereen is er een plek.   

Naast het bieden van een sportaccommodatie vinden de verenigingen het van groot belang dat de natuurlijke omgeving prominent aanwezig is. Het aankleden van het park met natuurlijke elementen stimuleert de bewustwording voor flora en fauna bij de bezoekers en geeft een extra dimensie aan het sporten. Openbaar aanwezige faciliteiten als wandelpaden en beweegtoestellen bieden aan nieuwe doelgroepen die mogelijkheid laagdrempelig in aanraking te komen met beweegvormen. Om die reden vinden de verenigingen het belangrijk om verbindingen onderling te leggen, maar zeker ook met lokale ondernemers, instanties en specifieke doelgroepen. Door samenwerking zullen we de woonkern Eibergen beter op de regionale kaart kunnen zetten. Dit draagt bij aan de algemene leefbaarheid en het welzijn van de inwoners en bezoekers in Eibergen en omstreken. 

 
Onze missie: 

“Sportpark de Bijenkamp,

een leven lang sporten in een sociale natuurrijke omgeving” 

  

Contact:

Sportpark de Bijenkamp

Rietmolenseweg 5-6, 7156 MD, Eibergen

website: www.sportparkdebijenkamp.nl

Facebook: www.facebook.com/sportparkdebijenkamp

Instagram: www.instagram.com/sportparkdebijenkamp

Email: info@sportparkdebijenkamp.nl 

 

 

 

Achtergrond informatie

De Bijenkamp is een eeuwenoud gebied 

De naam De Bijenkamp is een oude veldnaam van het gebied waar nu het sportpark ligt. Eerder maakte het onderdeel uit van de marke Mallem. Op 6 mei 1695 is er een vermelding dat ‘Meghtelt Calecamp, weduwe en boedelhoudster van burgemeester Frederick Verwit, verklaart, verkocht op- en overgedragen te hebben aan Herbert Cuiper de kamp genoemd den Beijenkamp in de boerschap Mallum gelegen achter de Rossenmorsbraeke’. Rosschemors was een boerderij in de aangrenzende Needse buurschap Hoonte. 

 

Ontstaan van het sportpark De Bijenkamp 

Vanaf 1967 is er sprake van verdergaande gemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Eibergen en Neede. Op initiatief van ‘Bouwburgemeester’ Frans Hermsen zijn er plannen om Eibergen en Neede met woningen naar elkaar toe te laten groeien. De bedoeling is dat centraal een sportaccommodatie komt te liggen met buitensportvelden, een sporthal en een overdekt zwembad waarvan door de sportverenigingen van beide gemeenten gebruik gemaakt kan worden. 

Na een aanvankelijk optimisme komen er van Needse zijde meer en meer bezwaren en wordt het steeds duidelijker dat men vanuit de gemeente Neede niet wil verhuizen naar het nieuwe sportpark dat op het grondgebied van Eibergen ligt. Er komt geen gezamenlijke sporthal en ook geen overdekt zwembad op De Bijenkamp. Verder bouwt men in Neede geen woningen richting Eibergen en het plan Simmelink voor woningbouw in Eibergen krijgt een situering richting Rekken. De drie velden die zijn aangelegd voor sportclub Neede blijven ongebruikt liggen en worden later ingezet voor oefenwedstrijden van de voetbalclubs in de winter en voor het bedrijven- en zomeravondvoetbal.  

De gemeente Eibergen gaat ondanks het afhaken vanuit Neede door op de ingeslagen weg wat betreft de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex en zo wordt sportcomplex De Bijenkamp geboren. Het terrein waarop men het sportpark wil vestigen, is eigendom van de familie Ten Dolle. Zij worden uitgekocht en gaan aan de Rekkense Binnenweg wonen (nu woont daar de familie Penterman). 

 

 

ASV Eibergen

Sinds de oprichting in 1948, heeft Atletiek Vereniging ASV Eibergen (www.asveibergen.nl) de doelstelling om ruimte te bieden aan alle vormen van atletiek, hardlopen en wandelen en dit mogelijk te maken voor elke leeftijdsfase. Via speelse en niet te specialistische trainingen voor de kleinsten en specifieke, meer op wedstrijd gerichte trainingen voor jeugdigen tot eveneens op maat afgestemde trainingen of begeleidingen van de oudere leden. Het kan allemaal bij ASV Voor iedere leeftijd en iedere doelgroep zijn er mogelijkheden om gezamenlijk maar ook individueel te trainen in alle vormen van de atletiek-, hardloop- en wandelsport. Gediplomeerde en vooral ook deskundige trainers begeleiden u of uw kinderen op gevarieerde wijze. Zij zorgen ervoor dat op een plezierige wijze sport bedreven kan worden. Wel of niet in wedstrijdverband.

  

FusieClub Eibergen

In augustus 1972 verhuist Sportclub Eibergen naar de Bijenkamp en krijgen de beschikking over een hoofdveld, drie bijvelden, een pupillen- en een trainingsveld met verlichting en een clubgebouw met een kantine, bestuurskamer en een kleedgebouw met acht kleedkamers en twee scheidsrechterruimtes met douchegelegenheid. Vanaf februari 1974 maakt SSSE gebruik van De Bijenkamp en beschikt op de nieuwe accommodatie over een hoofdveld, twee bijvelden, een verlicht trainingsveld en een clubgebouw met een kantine, bestuurskamer, zes kleedkamers en twee ruimten met sanitaire voorzieningen voor scheidsrechters. In de periode 1974 tot en met medio 1975 wordt op het sportpark een atletiekaccommodatie aangelegd met en oppervlakte van circa 2 hectare waarin een 400 meter grasbaan is opgenomen en is het mogelijk technische nummers te beoefenen. In 2006 zijn beide voetbalclubs gefuseerd tot FC Eibergen.

Op de ongebruikte drie voetbalvelden die bestemd waren voor Sportclub Neede wordt omstreeks 1990 een wielerbaan aangelegd waar RTC de Stofwolk gebruik van maakt. 

  

RTC De Stofwolk

De oprichting van de club, van meet af aan onder de naam RTC De Stofwolk, vond in 1954 in Winterswijk plaats. Een en ander op instigatie van enkele bij de wielerclub 'Het Oosten' in Enschede aangesloten renners.

De naam De Stofwolk is afgeleid van de Duitse wielervereniging 'Der Staubwolke'. Exact een jaar na de oprichting vond aansluiting plaats bij de in 1928 opgerichte Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.

In 1991 heeft RTC De Stofwolk een eigen accommodatie gekregen op het sportpark De Bijenkamp in Eibergen. Naast een clubhuis is ook een wielerparcours aangelegd waar trainingen en wedstrijden werden georganiseerd voor wielrenners en skeeleraars. In 2016 is het hele complex gerevitaliseerd. Zo is er een nieuw clubhuis gebouwd, is het asfalt van het parcours vernieuwd en is een nieuw MTB-parcours aangelegd.

Deze ontwikkeling heeft een positief effect om de toestroom van nieuwe (jeugd)leden en de uitstraling van sportpark De Bijenkamp.

  

Tennisvereniging Mallumsemolen

Een aantal jaren later verhuist de Tennis Vereniging de Mallumse Molen (TVMM) van de locatie bij het Mulderhuis (waar nu de kruidentuin is gevestigd) naar de Bijenkamp. 7 tennisbanen met hoogwaardig kunstgras werden aangelegd met een prachtig eigen ontworpen modern clubgebouw. In hoogtijdagen telde de vereniging ruim 700 leden. Tennis bleek de laatste decennia iets minde populair en kende daarom een periode van ledendaling. Inmiddels is de weg omhoog weer gevonden en nadat in 2020 de hele accommodatie werd vernieuwd en 2 padelbanen zijn aangelegd is het aantal leden weer verdubbeld. Een beoogde samenwerking tussen de sportverenigingen wordt hier al geïnitieerd doordat leden van o.a. de andere Bijenkampverenigingen naast een andere sport ook padel of tennis spelen.  

  

Eibergse IJsvereniging

In 2016 komt de Eibergse IJsvereniging van de Ballastput naar De Bijenkamp op de locatie waar voorheen een deel van de accommodatie van FC Eibergen was gevestigd. De eerste jaren is vooral gebruikt om de omgeving rondom de ijsbaan op te knappen en onderhouden. Een mooie ijsbaan met zowel recreatief en sneller deel is gerealiseerd. In 2021 is begonnen om ook het clubgebouw op te knappen, zodat hopenlijk bij een komende vorstperiode ook wat comfort geboden kan worden. 

De vrijwilligers van de ijsvereniging organiseren regelmatig clinics en trainingen op verschillende binnenijsbanen in de regio.

Jaarlijks vindt in Eibergen de wandelvierdaagse plaats en deze wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de ijsvereniging. Veel leden van jong tot oud vinden hier de eerste contacten met de ijsvereniging.

 

Modernisering van De Bijenkamp 

In feite speelt modernisering van de Bijenkamp al in 1999 wanneer mevrouw Emmens burgemeester van Eibergen is. Ook na de gemeentelijke herindeling van 2005 blijft dit een actueel punt. Verder speelt de vraag of de nieuwe N18 eventueel over het terrein van De Bijenkamp wordt gelegd. De wethouders Zappeij en Meijerink taxeren de verplaatsing op 17 miljoen en om die reden wijzen ze het plan om de N18 over de Bijenkamp te leggen af. Van diverse kanten worden vraagtekens gezet bij deze veel te dure aanname en de keuze met betrekking tot de situering van de N18.  

In 2010 komt wethouder Boer met een voorstel voor een nieuw sportpark aan de rand van het dorp Eibergen met de vier takken van sport: voetbal, tennis, atletiek en wielrennen. Hiervoor is een totale investering nodig van 5,5 miljoen wat significant lager is dat de eerder genoemde 17 miljoen. Er zijn drie opties waar de politiek een keus kan maken:

  1. Revitalisering zonder te privatiseren
  2. Revitalisering en privatisering en
  3. Volledig verplaatsing.

 

Op 22 januari 2013 neemt de gemeenteraad bij kleine meerderheid dat sportpark De Bijenkamp blijft en dat het wordt opgeknapt.  

Dit resulteert in moderne accommodaties voor zowel FC Eibergen, RTC de Stofwolk en ASV en de Eibergse IJsvereniging beschikt vanaf 2018 over een 400 meter natuurijsbaan en een clubgebouw. De tennisvereniging heeft de modernisering in 2020 opgepakt.  

Dit alles zorgt voor een moderne en duurzame sportpark de Bijenkamp met faciliteiten die tot de regionale (en ver daarbuiten) TOP behoren. 

 

 

 

InEibergen EOV VVV